AANBEVELENSWAARDIGE NASLAGWERKEN
Teneinde op een (dier)verantwoorde wijze slangen in gevangenschap te houden is het vergaren van de vereiste kennis onontbeerlijk. Helaas ontbreekt het in de Nederlandse literatuur, naar mijn  mening, aan voor dit doel bruikbare boeken. Dat wat er in de Nederlandse taal aan naslagwerk op de markt is verschenen is wellicht bruikbaar voor de beginnende slangenhouder. Maar voor een volledig en compleet boekwerk zal men zijn toevlucht moeten nemen tot de Amerikaanse markt. Hooguit dat de maandblaadjes welke door  diverse verenigingen (Litteratura Serpentium of de Tilburgse Terrarium Vereniging http://www.repweb.nl/)  worden uitgegeven hierop een uitzondering vormen. Deze zijn echter grotendeels afhankelijk van door de leden beschikbaar gestelde kopij. Tevens is het vaak lang wachten tot er een artikel verschijnt waarin net die informatie staat waarnaar je op zoek bent. Ikzelf heb erg veel informatie betrokken uit de navolgende boeken.
The Reproductive Husbandry of Pythons and Boas     (270 pagina's)     

(ISBN: 0-9631470-2-1)                                                                                   

Beide auteurs: Richard A. Ross, M.D., M.P.H. Gerald Marzec zijn aangesloten bij het Institute for Herpetological Research in Stanford California en maken in dit boek veel gebruik van eigenhandig verzamelde data. 

Dit boek is, naar mijn mening, een absolute must voor iedereen die met pythons en/ of boa's wil gaan kweken!!!!!

Pythons and Boas    (192 pagina's)                                                                        

ISBN 0-86622-084-4                                                                                    

Auteur:  Peter J. Stafford geeft in dit boek in beknopte vorm veel basisinformatie over het houden/ verzorgen en het kweken van pythons en boa's.  

PYTHONS of the WORLD    Volume I, Australia  (171 pagina's)                          

ISBN niet op het, in 1994 verschenen, boek terug te vinden.                        

Auteurs: David G. Barker en Tracy M. Barker geven veel informatie over uiterlijke kenmerken,  vindplaatsen en nakweekresultaten. Tevens is dit boek rijk ge´llustreerd met zeer veel schitterende foto's (blz 47 t/m 126) van Australische pythons. Voor de liefhebber een echte aanrader.

Living Snakes of the World (480 pagina's)                                                           

ISBN 0-8069-6460-X                                                                                        

Auteur: John M. Mehrtens is er met dit boek goed in geslaagd om een ruim overzicht (middels meer dan 540 foto's)te presenteren van zowel wurg- als gifslangen. Minder geschikt als naslagwerk voor het kweken van slangen.

 

 

Home