Model Overdrachtsbewijs

 

 

OVERDRACHTSBEWIJS

Ondergetekende verklaart bij deze de onderstaande dieren in eigendom te hebben overgedragen.

Naam: ....................

Adres: ....................

Postcode: .... ..

Woonplaats: ....................

Afgestane dieren: ........................................

Deze dieren zijn door mij uit nakweek verkregen

dd. .. ......... ....

Naar waarheid opgemaakt te ............, dd. .. ......... .....

             Handtekening:

 

_________________________________________________________________________

             Ondergetekende verklaart bij deze de bovenvermelde dieren in eigendom te hebben    

             overgenomen.

Naam: ....................

Adres: ....................

Postcode: .... ..

             Woonplaats: ....................

             Deze dieren zijn overgenomen dd. .. .............. .....

             Naar waarheid opgemaakt te ..........., dd. .. ......... .....

 

Handtekening:

 

    

Home