Beschrijving broedstoof
  • De broedstoof is gemaakt van 4mm glas.
  • Voor de afmetingen zie bijgevoegde tekening.
  • De breedte van de steuntripjes, waarop de deksel en het rooster komen te rusten is 10 mm.
  • Als rooster pas ik een kunststof raamwerk toe maar geperforeerde aluminiumplaat (te koop in elke goed gesorteerde bouwmarkt) werkt net zo goed. Wel deze aluminiumplaat te voren zeer goed reinigen (ontvetten) met onverdund afwasmiddel. Dit om het conserveringsvet te verwijderen.
  • De toegepaste lijmsoort is een siliconenlijm, type ‘glas-transparant’ . Deze lijm wordt toegepast in de aquariumbouw en is derhalve niet giftig.

 

Met behulp van detail "A" en "B" is getracht weer te geven op welke wijze een luchtslangetje, het aansluitsnoertje van de verwarming, het snoertje van de thermostaat en de thermometer in de broedstoof kunnen worden ingevoerd. Dit is mogelijk gemaakt door van een van de steunstripjes een hoekje af te snijden waardoor na vastlijmen in de broedstoof een kleine doorvoer ontstaat.

Als beluchting wordt door mij een klein uitstroomsteentje toegepast.

Als verwarming dient een eenvoudige aquariumverwarming en als thermostaat gebruik ik een RIMO broedthermostaat. Voor het vaststellen van de actuele broedtemperatuur gebruik ik een elektronische thermometer welke tesamen met de voeler van de thermostaat boven het rooster (dus nabij de eieren) wordt geplaatst.

De lucht rondom de eieren op het gewenste niveau krijgen wordt gerealiseerd door het verwarmen van het inderin de broedstoof aanwezige water. Er wordt dus in feite indirect verwarmd. Afstelling vindt plaats met behulp van de instelknop op de RIMO broedthermostaat.

Deze wijze van verwarming heeft als positief neveneffect dat de relatieve luchtvochtigheid rondom de eieren automatisch ook maximaal zal worden.

De schuine stand van het deksel (in mijn geval een dunne glasplaat) zorgt voor een juiste afvoer van de onstane condens. Deze zal terugvloeien naar het water onderin de broedstoof. Waterverlies is hierdoor absoluut minimaal.

Uit eigen ervaring kan ik stellen dat er gedurende een volledige broedcyclus van 60 dagen nagenoeg geen verlaging van het waterniveau valt vast te stellen.

Teneinde het verlies aan warmte en temperatuurschommelingen in de broedstoof tot een minimum te beperken heb ik de complete broedstoof ingepakt in styroporplaat. Deze heb ik exact sluitend rondom broedstoof aangebracht m.b.v. wederom siliconenlijm.

Ook de bovenzijde (de afdekglasplaat) heb ik afgedekt met styroporplaat.